Komornik doręczy pozew.

Komornik doręczy pozew. Weszły w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to między innymi, że komornik może zastukać w nasze drzwi już dużo wcześniej niż na etapie postępowania egzekucyjnego czy zabezpieczającego. Może tak się stać, ponieważ po nowelizacji komornicy dostają nowy obowiązek – doręczanie…