Komornik doręczy pozew.

Komornik doręczy pozew.

Weszły w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to między innymi, że komornik może zastukać w nasze drzwi już dużo wcześniej niż na etapie postępowania egzekucyjnego czy zabezpieczającego. Może tak się stać, ponieważ po nowelizacji komornicy dostają nowy obowiązek – doręczanie pozwów. Kiedy i jak do tego może dojść oraz jak należy zareagować na pozew wręczony przez komornika – odpowiedzi w tym artykule.

Do niedawna w postępowaniu cywilnym funkcjonowała tzw. fikcja doręczenia. Oznaczało to tyle, że przesyłka z sądu podwójnie awizowana miała skutek taki, jakby doręczono ją adresatowi. Załatwiało to wiele problemów, ale jednocześnie tworzyło nowe. Powód i sąd mieli problem z głowy, pozwanemu problem na głowę dopiero mógł się zwalić. Fikcja doręczenia oznaczała, że pozwany w rzeczywistości nie dowiadywał się od sądu o sprawie, o pozwie, o wyroku, lecz to dopiero komornik uświadamiał go o problemie dokonując pierwszego zajęcia np rachunku bankowego. Właśnie troska o pozwanego jest główną motywacją do przeprowadzonych zmian w procedurze cywilnej. Pozwany nie będzie zaskakiwany niezpodziewanym zajęciem swojego majątku po tym jak zmienił adres zamieszkania. Jak wynika z przepisu art. 139¹ KPC gdy pozwany nie odbierze dwukrotnie awizowanej przesyłki, powód będzie zobowiązany w terminie dwóch miesięcy zaktualizować adres pozwanego lub doręczyć mu pozew za pośrednictwem komornika. I tutaj właśnie zaczyna się nowa rola komornika jako doręczyciela pozwów.

Po otrzymaniu pozwu, napisz odpowiedź na pozew do sądu.

Może się od 7 listopada 2019 roku (data wejścia w życie omawianych regulacji) zdarzyć, że po zmianie adresu lub z przyczyn bardziej błachych, takich jak nieuważne sprawdzanie skrzynki pocztowej, nie odbierzesz pozwu skierowanego z sądu. Wówczas za kilka tygodni może zapukać komornik, który nazlecenie powoda doręczy Ci pozew. W takiej sytuacji musisz pamiętać, że w momencie pokwitowania komornikowi odbioru pozwu zaczyna biec 14 dniowy termin do złożenia odpowiedzi na pozew. Odpowiedź na pozew natomiast jest obligatoryjnym pismem, które warunkuje właściwą obrone interesów w każdej sprawie cywilnej. Jak przygotować odpowiedź na pozew w konkretnej sprawie, dowiesz się czytając naszego bloga lub kontaktując się z naszym specjalistą.

Radosław Owczarkowski

Komornik doręczy pozew.