Komornik doręczy pozew.

Komornik doręczy pozew. Weszły w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to między innymi, że komornik może zastukać w nasze drzwi już dużo wcześniej niż na etapie postępowania egzekucyjnego czy zabezpieczającego. Może tak się stać, ponieważ po nowelizacji komornicy dostają nowy obowiązek – doręczanie…

Wchodzące w życie duże zmiany w postępowaniu cywilnym: nie tylko obowiązkowa odpowiedź na pozew.

Nowelizująca ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1469. Od 6 listopada, za wyjątkiem niektórych przepisów wchodzących w życie już 20 sierpnia i przepisów wchodzących w życie po 6 miesiącach lub po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia (6…