Usługi

Nasze usługi

Prowadzenie postępowań sądowych.

W każdej sprawie możemy umówić się na dalszą obsługę sprawy po przygotowaniu odpowiedzi na pozew.

Przygotowanie odpowiedzi na pozew.

Otrzymałeś pozew z sądu – zapewne nie była to miła niespodzianka dla Ciebie. To jednak nie koniec. Teraz przed Tobą proces sądowy. Twoim pierwszym i kluczowym pismem służącym obronie jest odpowiedź na pozew.  Musisz wiedzieć, że nie można jej napisać w sposób dowolny i nieprzemyślany. Zawiłości związane z jej prawidłowym udzieleniem regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Ostatnie zmiany kodeksu jeszcze bardziej podwyższyły rangę tego pisma. Proponujemy Ci przygotowanie odpowiedzi na pozew adekwatnej do sytuacji faktycznej i prawnej w jakiej się znalazłeś. Pismo przygotowujemy w oparciu o Twoją relację co do faktów i zdarzeń oraz w oparciu o dokumenty, których dobór wspólnie ustalamy. Dobrze przygotowana odpowiedź na pozew może być zaskoczeniem dla Twojego przeciwnika procesowego i może dać Ci przewagę na starcie procesu.